پاورپوینت الگوی فردسالم ازلحاظ جسمی روانی واجتماعی براساس سه نظریه ی انتخابی

پاورپوینت الگوی فردسالم ازلحاظ جسمی روانی واجتماعی براساس سه نظریه ی انتخابی

پاورپوینت الگوی فردسالم ازلحاظ جسمی روانی واجتماعی براساس سه نظریه ی انتخابی

 

پاورپوینت الگوی فردسالم ازلحاظ جسمی روانی واجتماعی براساس سه نظریه ی انتخابی

 

15اسلاید

 

موضوع کنفرانس:الگوی فردسالم ازلحاظ جسمی روانی واجتماعی براساس سه نظریه ی انتخابی

مقدمه

تصویری از یک شخصیت سالم شخصیت سالم را نباید در رمان ها جستجو کرد.