پاورپوینت خواص مغناطيسي تركيبات كمپلكس (تركيبات كوئورديناسيون)فصل چهارم شیمی معدنی2

پاورپوینت خواص مغناطيسي تركيبات كمپلكس (تركيبات كوئورديناسيون)فصل چهارم شیمی معدنی2

پاورپوینت خواص مغناطيسي  تركيبات كمپلكس (تركيبات كوئورديناسيون)فصل چهارم شیمی معدنی2

 

پاورپوینت خواص مغناطيسي  تركيبات كمپلكس (تركيبات كوئورديناسيون)فصل چهارم شیمی معدنی2

 

46اسلایدهمراه باتصویر

خواص مغناطيسي

تركيبات كمپلكس (تركيبات كوئورديناسيون)

 

 

منابع

 

شيمي معدني (2)

 

جنبه هاي تئوري شيمي کوئورديناسيون (تركيبات كمپلكس)

 

جلد اول و دوم

 

تأليف: دكتر محمدرضا ملاردي

 

انتشارات مبتکران

 

شيمي معدني ۲

 

جلد اول و جلد دوم

 

تأليف: دكتر حسين آقابزرگ، دكتر حميدرضا آقابزرگ، دكتر محمد يوسفي و دكتر شهره نفيسي

 

انتشارات دانشگاه جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم

خواص مغناطيسي مواد

هرگاه ذره باردار الكتريكي در حركت باشد، علاوه بر ايجاد يك ميدان الكتريكي در فضاي اطراف خود، يك ميدان مغناطيسي نيز ايجاد مي كند كه بر راستاي حركت آن ذره عمود است. از آنجايي كه مواد از اتمهايي تشكيل شده اند كه حاوي الكترون (ذره باردار متحرك) هستند، لذا منشاء خواص مغناطيسي مواد وجود الكترونهايي است كه هم در حال حركت به دور هسته (حركت اوربيتالي) مي باشند و هم به دور خود (حركت اسپيني) نيز حركت مي كنند.  اصولاً تأثير حركت اسپيني از حركت اوربيتالي بيشتر است و  وقتي كه الكترونها در اوربيتالها جفت نشده باشند، تأثير ميدان مغناطيسي حاصل از حركت آنها بروز مي كند. بنابراين وجود الكترونهاي جفت نشده منشاء پيدايش خواص مغناطيسي است.

لازم به ذكر است كه حركت ذرات باردار موجود در هسته اتمها نيز در خواص مغناطيسي ذرات مؤثر است ولي چون اثرات آنها به مراتب كمتر از تأثير الكترونها مي باشد، در اين مبحث مورد توجه قرار نمي گيرند. هرچند در جاي خود (طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته؛ NMR) مهم هستند.