پاورپوینت غدد آدرنال

پاورپوینت غدد آدرنال

پاورپوینت غدد آدرنال

 

پاورپوینت غدد آدرنال

 

 

58اسلاید

آناتومی و فیزیولوژی غدد آدرنال

محل غده آدرنال : بخش فوقانی کلیه ها

 

 

                  بخش مرکزی ادرنال (مدولا)

غده آدرنال      

                 بخش قشری آدرنال

 

 

 

بخش مرکزی آدرنال(مدولا):

به عنوان بخشی از سیستم عصبی خودمختار عمل میکند           :     ترشح اپی نفرین 90%